Kajakowa Pętla Cysterska

Nową propozycją dla kajakarzy jest otwarty w 2014 r.szlak Kajakowa Pętla Cysterska o długości 34 km, prowadzący przez część Konwaliowego Szlaku Kajakowego ciągiem jezior z Wielenia do Błotnicy, Kanałem Przemęckim do Południowego Kanału Obry i dalej do Jeziora Mochyńskiego, a następnie Kanałem Mochyńskim i Kaszczorskim do Wielenia. Szlak malowniczy na odcinkach jeziorowych oraz na Kanałach Kaszczorskim i Mochyńskim. Trasa łatwa, oznakowana znakami informacyjnymi pionowymi, ale wystąpią tu 3 nieuciążliwe, krótkie przenoski przez jazy w Przemęcie, Mochach i Wieleniu. Pomocą służy dobra infrastruktura turystyczna w postaci pomostów przy jazach i w pobliżu Wyspy Konwaliowej oraz przystani kajakowej w Błotnicy. Na przepłynięcie trzeba poświęcić 2 dni.

 

Szlakiem można płynąć w dowolnym kierunku ale z uwagi na brak miejsc biwakowych na Kanale Kaszczorskim  (Młynówce Kaszczorskiej) i Południowym Kanale Obry w pierwszym dniu spływu najlepiej wybrać dłuższy etap płynąc w kierunku Moch i dalej do Przemętu

km 0,0 Spływ rozpoczynamy w Wieleniu za jazem. Wygodny pomost ułatwia zwodowanie kajaków. W zależności od pory roku i stanu wody odcinek do Moch może niezwykłą przyjemnością lub sprawdzianem odporności (trzcinowiska, owady). Na odcinku do Kaszczora rzeka meandruje płynąc szeroką doliną wśród trzcin, jest wąsko ale wystarczająco głęboko, nurt słaby i brak naturalnych przeszkód. Za Kaszczorem dolina się zwęża, a rzeka poszerza. Pojawiają się łąki. Nad brzegiem kępy olch, miejscami rzeka zbliża się do lasu. Czysta woda, dno przejrzyste, można obserwować pływające ryby. Widać też ślady działalności bobrów. Powalone drzewa są szybko usuwane przez rolników i leśników ale jeśli je napotkamy nie sprawią trudności z opłynięciem lub przepłynięciem pod drzewem.

Uwaga! W lipcu i sierpniu przepłynięcie Młynówką Kaszczorską z Wielenia do Moch może być bardzo uciążliwe ze względu na niski stan wody i porośnięte lustro wody roślinnością denną oraz brzegi trzciną pospolitą.

km 2,5 Most drogowy w Kaszczorze 100 m za nim po lewej pomost dla kajakarzy i okazja do krótkiego odpoczynku. W pobliżu sklepy.

Kaszczor ( dawniej Ptów) to pierwsza lokalizacja klasztoru cystersów datowana na 1285 r. W 1301 r. cystersi przenieśli się do pobliskiego Wielenia by 100 lat później dokonać kolejnej translokacji do Przemętu. Obecnie w Kaszczorze z dawnych zabudowań klasztornych pozostał późnobarokowy kościół pw. św. Wojciecha wybudowany w latach 1764-1775. Ciekawostką turystyczną Kaszczoru jest odrestaurowany w 2011 roku dawny dawny zbór ewangelicki, który pełni dziś funkcję galerii i sali koncertowej. Z odbudowanej wieży można podziwiać malownicze widoki na dolinę Młynówki Kaszczorskiej i Jezioro Wieleńskie.

km 6,8 Skręcamy w prawo w szeroki wypływ Kanału Mochyńskiego(stare koryto Młynówki Kaszczorskiej). Na wprost 3 km prosty odcinek Kanału Kaszczorskiego stanowiący najkrótsze połączenie z Południowym Kanałem Obry dla płynących w kierunku Obrzycy.

km 7,6 Most z przepustami rurowymi na drodze Świętno – Mochy. Przy średnim i niskim stanie wody przepływamy rurą chowając się w kajaku. Przy wyższym stanie wody kajaki trzeba przenieść z lewej 10 m. Za mostem kanał się zwęża i aż do jeziora towarzyszy na głęboki cień rosnącej na obu brzegach olchy czarnej. Ten cień szczególnie docenia się w upalne dni.

km 8,0 Niski drewniany mostek pod którym przepływamy chowając się w kajaku lub przenosimy kilka metrów gdy nie da się przepłynąć.

km 8,9 Wypływ na Jezioro Mochyńskie. Przed samym wypływem po prawej duże żeremie bobrowe. Jezioro ma powierzchnię 27,5 ha. Jest płytkie, zabagnione i zamulone ale woda przejrzysta. Brzegi niedostępne. Powierzchnia jeziora porośnięta kępami roślinności wodnej. Wokół dużo ptactwa wodnego. Miejsce to upodobały sobie łabędzie i czaple siwe. Po prawej widoczne w oddali zabudowania wsi Mochy a na wzgórzu ponad wsią turbina wiatrowa.

km 9,8 Na końcu jeziora widoczny znak wodny informujący o wypływie strugi łączącej z Południowym Kanałem Obry. Przy niskim stanie wody przepłynięcie utrudnia trzcina. Po 100 m osiągamy PKO. Skręcamy w prawo pod prąd w kierunku mostu na drodze Wolsztyn – Wschowa. Nurt jest słaby a jedynym utrudnieniem w płynięciu (okresowo) może być roślinność wodna intensywnie porastająca całą szerokość kanału

km 10,2 Po lewej ujście Kopanicy (Rzeka Solecka).

W celu ochrony ujęcia wody na Obrzycy dla Zielonej Góry, w latach 70-tych XX w. ten naturalny ciek poszerzono i połączono ze Środkowym Kanałem Obry i dalej z Północnym Kanałem Obry odprowadzając nadmiar wód do Obry. Obecnie to rozwiązanie nie funkcjonuje z uwagi na całkowicie niedrożny Środkowy Kanał Obry i znaczne ograniczenie poboru wody z Obrzycy przez Zieloną Górę.

km 11,4 Most i jaz. W przypadku zamkniętego jazu przenosić kajaki z prawej 20 m. Za jazem po prawej dobre miejsce na odpoczynek.

km 13,3 Most kolejowy na linii Wolsztyn – Leszno a 500 m za nim most drogowy z Solca Nowego do Nowej Wsi Mochy. Do ujścia Kanału Przemęckiego przepływamy pod 4 mostami. Warto zatrzymać się przy jednym z nich i przerwać monotonię długich prostych odcinków kanału. Wychodząc na most możemy podziwiać panoramę łąk ciągnących się aż po horyzont. To południowa część Wielkiego Łęgu Obrzańskiego będącego ważną w skali Wielkopolski ostoją ptaków wodno-błotnych

km 18,9 Ujście Kanału Przemęckiego przegrodzone jazem. Przenosimy kajaki 15 m z prawej podziwiając panoramę Przemętu z 2 wieżami kościoła pocysterskiego na pierwszym planie.

km 19,5 Most drogowy na drodze z Moch do Przemętu a za nim pomost dla kajaków. Konieczny dłuższy postój połączony ze zwiedzaniem pobliskiego kościoła.

Przemęt stał się siedzibą cystersów po translokacji z Wielenia w 1418 r. Okazała świątynia oraz fragmenty zabudowań klasztornych to pamiątka po 4 wiekach obecności w Przemęcie mnichów w białych habitach z czarnym szkaplerzem, przepasanych płóciennym pasem. Kościół budowany na bagnach w latach 1651-1690 ma swoja dramatyczna historię. W 1742 r. w wielkim pożarze kościół uległ częściowemu zniszczeniu a 40 lat później huragan zrzucił hełm południowej wieży, którą odbudowano dopiero w 1984 r. W kościele przykuwa uwagę pięknie odnowiony barokowy ołtarz główny z 1755 r. oraz ołtarze boczne. Od kilku lat przy kościele co roku w połowie września odbywa się Średniowieczny Jarmark Cysterski. Ta wyjątkowa impreza przypomina o bogatej historii ziemi przemęckiej sięgającej początków państwa polskiego. Podczas jarmarku obejrzeć można m.in. pokaz walk rycerskich, inscenizacje wydarzeń z historii grodu i pokaz dawnego tańca. Olbrzymią atrakcją jarmarku są kulinarne prezentacje kół gospodyń wielskich  gminy Przemęt. Zasmakować tu można dawnych, niekiedy historycznych potraw i popić swojskim trunkiem. Jarmark to także okazja do zwiedzenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i wejścia do miejsc na co dzień niedostępnych, a także okazja do obejrzenia wystaw i prezentacji historycznych.

km 20,0 Zostawiając dorobek cystersów za sobą wpływamy na Jezioro Przemęckie Małe. To kolejne zamulone jezioro z niedostępnymi brzegami. Płyniemy przy lewym brzegu omijając łany moczarki kanadyjskiej.

km 20,6 Dobrze oznakowany wypływ prowadzi do mostu kolejowego i 200 m dalej wpływamy przeciskając się przez kępy trzcin na Jezioro Błotnickie.

km 21,0 Dopływamy do przystani kajakowej przy ujściu Kanału Błotnickiego. W pobliżu wieś Błotnica gdzie można zrobić zaopatrzenie na biwak. Można dłużej pospać bo następnego dnia do przepłynięcia pozostało tylko 13 km, by zamknąć szlak Pętli Cysterskiej.

km 24,4 Pierwszy odpoczynek na pomoście z widokiem na Wyspę Konwaliową.

km 28,0 Most drogowy na grobli w Olejnicy oddzielający Jezioro Olejnickie od Jeziora Osłonińskiego. Warto zrobić krótką wycieczkę na pobliski punkt widokowy by podziwiać panoramę jezior przemęckich.

km 32,2 Kolejna grobla i most w Osłoninie a za nią plaża gminna i okazja do bezpiecznej kąpieli.

km 34,0 Spływ kończymy na plaży OW „Krokus” w Wieleniu.

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>